sikiş izletürk porno

Agroturystyka

Agroturystyka - to rodzaj turystyki, która ma ścisły związek z gospodarstwem rolnym, wykorzystuje wolne pomieszczenia po adaptacji, budynki gospodarcze oferuje produkcję, usługi i aktywny wypoczynek poprzez uczestniczenie w pracach gospodarkich

Inaczej zwana jako turystyką agrarną, wiejską, zieloną, ekoturystyką, alternatywną, farmerską, zagrodową.

Agroturystykę cechuje właściwe korzystanie z zasobów naturalnych, szacunek dla kultury lokalnej, minimalizuje szkody w środowisku, wspiera lokalne produkty i umiejętności, troszczy się o zachowanie bioróżnorodności.

To idealne rozwiązanie dla szukających ciszy i spokoju, bliskiego kontaktu z przyrodą oraz aktywnego wypoczynku.

Rolnictwo ekologiczne, w odróżnieniu od konwencjonalnego wspiera bioróżnorodność, cykle biologiczne i biologiczną aktywność gleby. Mają tu zastosowanie jednolite regulacje prawne oraz system certyfikacji i akredytacji.

Podstawowe cele produkcji ekologicznej: dbanie o żyzność gleby dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu próchnicy, zachowanie równowagi biologicznej, zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej (samowystarczalność paszowo-nawozowa)